1. Základné podmienky

1.1. Organizátorom súťaže 4ka Android Code 2016 na stánke www.AndroidCode.sk je portál MojAndroid.sk zastúpený spoločnosťou Virtual studio spol. s r.o.

1.2. Cieľom súťaže 4ka Android Code 2016 je prostredníctvom hlasovania verejnosti ohodnotiť najlepšie Android aplikácie a hry od slovenských vývojárov v roku  2016.

1.3. Mobilná aplikácia je obrandovaný alebo neobrandovaný program určený pre tzv. “inteligentné mobilné telefóny” (smartphony) alebo tablety s operačným systémom Android.

1.4. Podmienkou prijatia súťažných aplikácií je včasné vyplnenie prihlasovacieho formulára do dňa uzávierky súťaže, v určenej forme a podľa technických podmienok uvedených v tomto štatúte, prípadne jej nominovanie samotným organizátorom súťaže.

1.5. Do aktuálneho ročníka súťaže môžu byť prihlásené tie aplikácie, ktoré boli vytvorené alebo aktualizované v tomto kalendárnom roku na území SR a sú verejne dostupné v obchode Play. Do súťaže možno prihlásiť aj tie projekty, ktoré začínali v roku predchádzajúcom alebo pokračujú v roku nasledujúcom.

1.6. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky, pôvodnosti a originalite nezaradiť prihlásenú aplikáciu do súťaže.

1.7. Prihlasovateľ prihláškou na internete potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami súťaže, že zobral na vedomie uvedené kritériá, a že súhlasí so štatútom súťaže a že ním prihlásené aplikácie spĺňajú všetky tieto kritériá.

2. Súťažné kategórie

2.1. Súťaží sa v siedmich súťažných kategóriách:

 • TV aplikácie,
 • Spravodajské aplikácie,
 • Nakupovanie a predaj,
 • Doprava,
 • Hry,
 • Slovenské aplikácie,
 • Svetové aplikácie.

2.2. Počet aplikácií prihlásených do jednotlivých kategórií od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený.

2.3. Vyhlasovateľ pred začiatkom hlasovania posúdi, či prihlásené aplikácie spĺňajú štatút súťaže a či sú prihlásené v správnych kategóriách. Vyhlasovateľ má právo vyradiť zo súťaže aplikácie, ktoré tento štatút nespĺňajú.

2.4. Pokiaľ bola aplikácia prihlásená do inej kategórie ako patrí, vyhlasovateľ má právo preradiť ju do správnej kategórie. Informuje o tom prihlasovateľa.

3. Ceny

3.1. Ocenenie 4ka Android Code 2016

Porota má právo udeliť v každej zo 7 súťažných kategórií tri ocenenia : 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto. Cenou pre víťazov jednotlivých kategórií je ocenenie 4ka Android Code 2016 a medializovanie ich aplikácie na webe a sociálnych sieťach vyhlasovateľa súťaže.

3.2. Shortlist

Na shortlist budú vyberať najlepšie aplikácie redaktori portálu MôjAndroid.sk, verejnosť bude vo finále hodnotiť už len aplikácie zo shortlistu. Porota má právo nominovať aj aplikáciu, ktorá nie je na shortliste, ale je zaujímavá nakoľko, aby ju porota posunula do finále.

3.3. Ceny pre hlasujúcich

Hlasujúci, ktorí sa zaregistrujú na stránke AndroidCode.sk a zahlasujú aspoň za jednu aplikáciu, budú na konci súťaže zaradení do žrebovania o tieto ceny:

 • 1 x smartfón Huawei P9 Plus,
 • 3 x licencia ESET Mobile Security,
 • kredit od operátora 4ka (rôzne hodnoty).

3.4. Ocenenie víťazov

Víťazi súťaže budú vyhlásení na stránke MojAndroid.sk a AndroidCode.sk najneskôr do 30.1.2017. Všetky ceny si víťazi prevezmú osobne.

4. Pôvodnosť a práva

4.1. Organizátor súťaže má právo nehodnotiť práce, ktorých pôvodnosť je preukázateľným spôsobom spochybnená. Za pôvodnosť, usporiadanie autorských, vlastníckych a ďalších práv a za správnosť údajov v prihláške ručí výhradne prihlasovateľ.

4.2. Prihlásením do súťaže prihlasovateľ zároveň súhlasí s týmito podmienkami:

 • prihlásené práce môžu byť zverejnené a medializované, a to ako celok, tak aj ich časti vo všetkých materiáloch a aktivitách súvisiacich s prezentáciou súťaže a to v súlade s rozhodnutím vyhlasovateľa súťaže. Prihlasovateľ sa prihlásením práce do súťaže vopred zrieka odmeny za akékoľvek použitie diela v uvedenom rozsahu a na určený účel.

5. Termíny

 • Uzávierka nominovania aplikácií do súťaže: 28. 10. 2016
 • Začiatok verejného hlasovania: 1.11.2016
 • Koniec verejného hlasovania: 31.12.2016
 • Vyhodnotenie súťažných prác: do 30. 1. 2017

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže počas trvania súťaže bez predchádzajúceho upozornenia.

6. Kontakty

Kontaktná osoba:

 • Michal Chabada, email: Michal(zavináč)MojAndroid.sk