Informácie o aplikácii:

Diktáty do vrecka
QR kód na stiahnutie aplikácie z Google Play
QR kód na stiahnutie aplikácie

Popis aplikácie:

Mobilná aplikácia „Diktáty do vrecka“ je vytvorená pre všetkých tých, ktorí by chceli vo svojom písomnom prejave pôsobiť profesionálnejšie.

Množstvo rodičov zažíva pomerne krušné chvíle, keď si má so svojimi deťmi sadnúť k domácim úlohám zo slovenského jazyka. Niet sa čomu čudovať – slovenská gramatika býva veľmi často považovaná za náročnú, a to nie len cudzincami, ale aj rodenými Slovákmi. Patríte aj Vy sami k tým, ktorí občas nevedia správne použiť písmená „i“ a „y“ v slove bicykel, majú problém zapamätať si slová, v ktorých sa vyskytuje naše unikátne písmeno „ä“, alebo majú hlavu v smútku z písania veľkých či malých písmen v jednotlivých pomenovaniach a termínoch?

Aplikácia Diktáty do vrecka sa môže stať aj Vašim pomocníkom v rozbúrených vodách slovenskej gramatiky. V jednotlivých kategóriách môžete nájsť príklady viet, prostredníctvom ktorých si overíte svoje poznatky, prípadne sa naučíte niečo nové. Nemusíte sa obávať toho, že by boli uvedené príklady prehnane náročné a zložité – jednotlivé vety sú koncipované tak, aby im rozumeli a ich obsah chápali aj žiaci základných škôl. Aplikácia je teda vhodná pre širokú skupinu užívateľov. Každá kategória má navyše vypracovanú aj teoretickú časť, v ktorej sa dozviete všetky informácie potrebné k úspešnému absolvovaniu testov.

Výhodou aplikácie Diktáty do vrecka je voľba príkladov, ktoré si môžete vybrať z našej postupne sa rozširujúcej ponuky rozlične zameraných cvičných viet. Čakáte v rade v preplnenom supermarkete, v ambulancii u doktora, alebo Vám práve mešká autobus? Minimálna dĺžka diktátu v každej z uvedených kategórií obsahuje 10 meniacich sa viet, čo Vám umožní tento čas účelne využiť. Výsledky navyše vidíte okamžite – správna odpoveď sa po odkliknutí jednej z predložených možností zobrazí zelenou farbou, nesprávna odpoveď je vyznačená červenou farbou. Na konci každého bloku Vás čaká finálne zhodnotenie celého testu. V sekcii „Štatistika“ môžete následne sledovať Vaše úspechy vo všetkých vybraných kategóriách.

Aplikácia momentálne obsahuje okruhy:
• Vybrané slová po spoluhláskach B, M, P, R, S, V a Z a písanie samohlásky Y po spoluhláske L
• Písanie veľkých a malých písmen
• Písanie samohlásky ä

 Stiahnuť z Google Play Späť na prihlásené aplikácie  Stiahnuť aplikáciu Späť na prihlásené aplikácie