MamDron

Aplikácia MamDron integruje údaje z viacerých verejných a súkromných zdrojov, ako aj od orgánov štátnej správy a samospráv, s cieľom poskytnúť pilotom dronov všetky dostupné informácie k zodpovednej príprave na bezpečný let. Všetky údaje sú v aplikácii dostupné prostredníctvom užívateľsky prívetivého grafického rozhrania. Aplikácia je bezplatná a jej používanie nie je podmienené členstvom v OZ Mám Dron.

Úspešná realizácia myšlienky zodpovedného lietania s dronmi by nebola možná bez spoľahlivého technologického riešenia. To by malo v sebe zahŕňať integráciu všetkých relevantných dát, prehľadné ovládacie rozhranie, a to všetko v súlade s platným legislatívnym rámcom.

Aplikácia MamDron spĺňa všetky tieto kritériá. Systémové riešenie pre OZ Mám Dron dodáva a technologicky zastrešuje spoločnosť R-SYS s.r.o., ktorá už viac ako 20 rokov pracuje v oblasti vývoja softvérových riešení pre manažment a riadenie letovej prevádzky pre viacero poskytovateľov letových prevádzkových služieb v EU. Spoločnosť je dodávateľom systému pre manažment prevádzky dronov pre letové prevádzkové služby v Maďarsku (Hungarocontrol).

Partneri ankety